KV 2017

 

Politik 2017
Norddjurs skal være en bæredygtig kommune i social balance

– Og vi er allerede langt på flere områder
Norddjurs er med Niemann og Stena som Havnens mest markante virksomheder i front globalt med industriel recykling - Norddjurs forsker i havets frugter for en renere fremtid og Grenå Havn understøtter Dongs produktion af vedvarende energi.

Norddjurs har på Gammel Estrup Gartneri en af Danmarks største produktioner af økologiske gulerødder og på Stenalt Danmarks største økologiske mejeri for gedeoste – Enhedslisten har med Ulf Harbo i Aqua Djurs haft den afgørende stemme til at styrke vores vandforsyning og rensning med bæredygtig energi ved valg af vind og sol som forsyningskilde.

Det er Enhedslistens mærkesag at bygge videre på den bæredygtige udvikling der driver Norddjurs store industrivirksomheder, så alle borgere bliver inddraget i den grønne fremtid.

Økolandsbyer og økologiske haver i udsatte boligområder boomer i Københavns omegn. Det skal Norddjurs lære af og udlægge områder til økolandsbyer og haver både i børnebyer, i plejecentre og i vores sociale boligområder - vores børn og unge, socialt udsatte og ældre skal kunne virke i grønne skånejob, dyrke haveglæden og gå en tur gennem frugtbare og blomstrende landbohaver der hvor de går i børnehave i skole og bor.


Norddjurs skal sætte barren højt når det gælder den grønne omstilling - Randers Sygehus der laver økologisk mad fra bunden er et levende bevis på at økologi er både god økonomi og høj kvalitet der konstant udfordrer medarbejdere med høje ambitioner.

Enhedslisten Norddjurs har som mærkesag at udvikle lokal økologi i alle kommunale køkkener

– Gerne med Djursmad som økologisk producent af økopålæg og udskæringer og som tovholder for køkkeners indkøbsaftaler med producenter af økologi. Vi skal med vores indkøb drive det private økologiske marked til større vækst. Norddjurs skal i front på lokal produktion af rene råvarer og økologiske gourmetprodukter.


Som den første kommune i landet har Norddjurs med Ulf Harbo som indpisker skabt social balance i vores Beskæftigelsesindsats. I dag bevilger Jobcenter Norddjurs hurtigere og flere førtidspensioner. Vi har sparet på dyr aktivering og frigjort ressourcer til at få vores raske arbejdsløse i uddannelse og job, det har været med til at skabe vækst og et bedre skattegrundlag.

Den succes skal vi bygge videre på i vores familie kultur og skolepolitik – ved at sætte foden i døren for de mange virksomheder der vil sælge kommunerne unødvendige og dyre ydelser. Med Ulf Harbo i spidsen vil vi sikre en skarp politisk kurs der sparer på alle unødige indkøb og styrker de lokale kræfter og virksomheder.


Norddjurs Kommunes største udfordring er vores Børne Unge område. Desværre har vi spildt millioner af skattekroner på ressourcekrævende projekter, dyrt indkøbte konsulenter, kostbare studierejser og kurser frem for at sikre at vores sparsomme ressourcer er gået til flere skolelærere og pædagoger. Vi har en udfordring på børne ungeområdet hvor for mange af vores dygtige børn og unge ikke får de praktiske udfordringer de har brug for. De praktiske udfordringer som kan føre dem sikkert videre i vores erhversuddannelser og til job i vores mange produktionsvirksomheder.


Enhedslisten vil som lovgivningen tillader indføre to-lærer ordning i Indskolingsklasser og kortere skoledage for alle. Vil vil udbygge rammerne for en mere praktisk skoledag med flere håndværksfag og med mere udeskole.

Det kræver flere fagligt specialiserede lærerkræfter på skolerne, frem for konsulenter, kontrol og kurser, der stjæler tid fra undervisning og den daglige faglighed.
Enhedslisten vil derfor med Ulf Harbo i spidsen gå målrettet efter at frigøre ressourcer ved at rydde op i dyre projekter, i regelstyring, kontrol og bureaukrati på børne unge området.


Norddjurs har desværre stadig for mange fejl i vores familiesager og har haft ministeriets Task Force på besøg.

Enhedslisten har som mærkesag at decentralisere Børne Unge Forvaltningen og flytte ressurser til lokale skoler, familiehuse og grønt kvarterløft. Decentralisering vil styrke vores lokale familieindsats og forebygge dyre anbringelser med god gammeldags støtte i nærmiljøet og spare på de konsulenter og forvaltning der ikke er i daglig kontant med familierne.


Norddjurs Kommune har mange virksomheder der benytter udenlandsk og uorganiseret arbejdskraft. Enhedslisten vil fortsat have fokus på ren balance i de beslutninger vores kommunale selskaber tager i samarbejde med en aktiv fagbevægelse i Norddjurs der ihærdigt sikrer arbejdspladser mod social dumping.


Norddjurs har et rigt udbud af kultur, Enhedslisten vil styrke det lokale og sociale kultursamarbejde, de frivillige kræfter. Vores udfordring er at styrke de lokale kulturcentre og de lokale kræfter og blive bedre til at spare på de prestigeprojekter der sender skattekroner ud af kommunen.

Enhedslisten har i 2017 sammen med de øvrige partier forhandlet og vedtaget budgetter som vi står inde for - der bliver ikke skattelettelser på vores vagt. Til gengæld vil vi med vores mandater flytte ressourcer inden for budgettet med skarpt fokus på social balance, rent miljø, bedre arbejdsmiljø og mere økologi i kommunale køkkener -


Norddjurs er en geografisk udbredt kommune med mange små landsbyområder drevet dygtigt af af frivillige og foreninger.

For det gode Landsbyliv er skoler og børnehaver afgørende. Derfor skal vi bevare vores skoler, vores rene strande, vores enestående natur, vores rige foreningsliv, vores kulturtilbud. Og så skal vi styrke vores sociale og grønne balance da et bæredygtigt livsgrundlag er forudsætningen for at tiltrække de tilflyttere vi har brug for til vores virksomheder. Hvis vi vil løfte vores skattegrundlag skal vi gå ind i konkurrencen om de højtuddannede tilflyttere der kræver en kommune med levende landsbyer og høj kvalitet på alle hylder.


Norddjurs tiltrækker allerede i dag børnefamilier og pensionister fra de større byområder, hvilket skaber job til vores lokale håndværkere. Vi skal møde vores tilflyttere med ambitioner om en kommune i Social balance med bæredygtige produktionsvirksomheder, skoler med glade lærere og frihed til faglighed børnehaver med udeliv og glade pædagoger, økologiske køkkener i kantiner og på plejehjem og et rigt og mangfoldigt kultur og foreningsliv.

Et Norddjurs i social og grøn balance er attraktiv for de tilflyttere vi har brug for i Norddjurs; Vi skal derfor tiltrække de veluddannede børnefamilier med høje ambitioner om at forme en bæredygtig fremtid og pensionister der søger aktive lokalsamfund med hjertet på rette sted Veluddannede tilflyttere vil give Norddjurs bedre grobund for virksomheder og et bedre skattegrundlag.

 

Mærkesager KV 2013

 

FORVALTNINGEN SKAL UD´AF RÅDHUSET

Administration og forvaltning skal ud af Rådhuset og være ansvarlig der hvor brugere og medarbejdere er - Når friskoler kan ledes af brugere og styres af leder og medarbejdere under budgetansvar uden kommunal forvaltning -kan et kommunalt dag/døgntilbud også - Vi skal spare på distanceledelse og ubrugelige modeller og styrke nærdemokratiet. Vi vil give selvstyre til kommunens skoler, børnehaver, døgn og dagtilbud. Flytte administration ud til borgere og medarbejdere så samarbejde og ansvarlighed kan styrkes og dermed forebygge alt for mange sager, der opstår på grund af forvaltningsmæssigt smøl og ubrugelige modeller - Det vil spare skattemidler og give bedre mere borgernær service. 

KOMMUNAL SELVFORSYNING OG FORSKØNNELSE

Kommunens dag og døgntilbud skal anlægge økologiske haver med fødevarefællesskaber koblet til daghøjskoler, erhvervsskoler og oplevelsesøkonomi. Kommunen skal i den lokale produktion indgå partnerskaber med lokale iværksættere og små virksomheder. Med udgangspunkt i haverne skal der løbende opføres anlæg inspireret af historiske haver, der bygger på lokale håndværkstraditioner.

JOB JOB JOB

Kommunens mange kommunale konsulenter skal skabe job- ikke til flere offentlige forvaltere - men i partnerskab med lokale arbejdsløse, lokale iværksættere og lokale virksomheder- Job med bæredygtigt sigte og gerne i socialøkonomi - Kommunen skal nedsætte et kompetenceteam af ældre erfarne medarbejdere, gerne alle de ledere der er fyret - der kan teambuilde med arbejdsløse og syge i øjenhøjde.

KULTUR

Kulturtilbud skal kobles til social ansvarlighed og i højere grad involvere borgere i praksis som deltagere. Kulturinstitutioner skal ud af huset og indgå mere aktivt lokalt i borgernes hverdag gennem et tæt samarbejde med de kommunale institutioner, skoler og børnehaver 

KONTANTHJÆLP

Kontanthjælp er en midlertidig foranstaltning og det eneste en kontanthjælpsmodtager skal er at søge job eller uddannelse- Hvis kontanthjælpsmodtageren ikke er parat til det, skal vedkommende i en anden kasse med kompetencestyrkende aktiviteter i bæredygtig produktion eller højskole - Kommunen skal have daghøjskoletilbud der er koblet til bæredygtig forskønnelse af kommunen i samarbejde med kultur og uddannelsesinstitutioner så den enkelte inspireres og lærer selv at tage hånd om sit liv og de muligheder samfundet indeholder. Alle job skal være under overenskomst, der skal ryddes op i alle tilskudsjob og skabes reelle job i stedet. 

KONTROL

Kommunerne skal oprette brugerpaneler med borgere og uafhængige fagfolk der undersøger og kontrollerer kommunen selv og de virksomheder, der misbruger de sociale ordninger og udfører socialt bedrageri. 

 FLERE PÆDAGOGER

Der skal indføres flere pædagoger ved at lukke ned for forvaltning og give selvstyre til kommunale børnehaver -Det er bevist at private børnehaver uden dyr og unødvendig forvaltning og indkøbsordninger er langt billigere. Leder, pedel, sundhedsplejerske, historiker, håndværker, psykolog, gartner, kok og socialrådgiver skal være der, hvor borgeren er. Fagfolk skal ud af kontoret og være en del af dagligdagen. På den måde kan rigtig mange sociale sager tages der hvor de opstår og vores børn får en større faglig berøringsflade, hvilket er absolut nødvendigt! 

KVALITET I ÆLDREPLEJE

Der er nytte i at have en god ældreomsorg med mange forskellige tilbud- Det er tosset at skære ned på omsorgen for vores ældre. Jeg vil arbejde for en kultur, hvor vi lærer vores medarbejdere at tage sig omsorgsfuldt og værdigt af vores ældre, hvor ældres omgivelser er smukke og attraktive og inviterer andre aldersgrupper indenfor. Fællesskaber mellem aldersklasserne har stor menneskelig og økonomisk værdi for alle. 

 

Enhedslisten Norddjurs opstiller Ulf Kudsk Harbo, Glesborg som spidskandidat.

 

Vores mærkesag er lokal jobskabelse i grøn omstilling skabt i partnerskab mellem kommunen, fagbevægelse, uddannelse og private og kulturelle aktører.lokal bæredygtighed

Enhedslisten vil samarbejde med alle partier der går ind for en bæredygtig og grøn omstilling der gør Norddjurs til en smukkere og mere leveværdig kommune. Vores konkrete forslag er at Kommunens plejecentre med lokal selvforsyning og drevet som centre for historisk landbokultur og gamle håndværk skal være dynamo for grøn og social omstilling i Norddjurs Kommune.

Lokale job

Vores mærkesag er at skabe lokal jobgaranti frem for aktivering i grøn og social omstilling med fokus på lokal produktion og råvareforædling skabt i partnerskaber mellem kommunen, fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner samt private og kulturelle aktører.

Lokal ledelse

Fra vores synspunkt er Kommunens største udfordring at komme tilbage på sporet hvor livskvalitet og medindflydelse for den lokale borger er i centrum frem for tørre ministermål. Vi vil have lokal administration og ansvarlig ledelse der går foran med lokal omstilling og i samarbejde løser borgere og medarbejderes problemer hvor de er. 

Fra vores synspunkt er Kommunens største udfordring at komme tilbage på sporet hvor livskvalitet og medindflydelse for den lokale borger er i centrum frem for tørre ministermål.

En lang række systemfejl har desværre bidt sig fast i Norddjurs Kommune

  • Kommunen har afskaffet daglig ledelse og trukket værdifuld lokal administration og ansvar til lukkede Rådhuse - dette har medvirket til et stigende dårligt arbejdsmiljø og mangel på ansvarlig daglig ledelse der adresserer borgere og medarbejderes problemer hvor de er.
  • Kommunen har brugt millioner på formålsløs aktivering istedet for at skabe bæredygtige job til unge og arbejdsløse i samarbejde med lokale aktører
  • Kommunen har ansat direktører og chefer med en katastrofal mangel på lokalt kendskab hvilket har resulteret i en lang række alvorlige konsekvenser:
  • på Velfærdsområdet: ulovlig sagsbehandling af syge borgere og stigende fattigdom i kommunens yderområder. Mangelfuld ansvarlig ledelse i skoler, daginstitutioner, dagtilbud, hjemmepleje og bostøtte. Et stigende brug af uforståelige modeller frem for nærkontakt i den socialpædagogiske indsats rettet mod børn og unge i børnehaver og skoler.
  • På Teknik Kultur og udvikling: En museumsfusion der har trukket værdifulde resurser til Randers og forringet samarbejdet mellem frivillige foreninger og museet. En rystende mangelfuld vedligeholdelse af det lokale vejnet og urealistiske og luftige udviklingsplaner centreret om Grenå frem for bæredygtig udvikling af alle lokalsamfund.

Enhedslisten vil samarbejde med alle partier der går ind for en bæredygtig og grøn omstilling der gør Norddjurs til en smukkere og mere leveværdig kommune. Vores konkrete forslag er at Kommunens plejecentre bliver dynamo for økologisk selvforsyning og gamle håndværk- som lærepladser - som lokale job - som lokale videnscentre - som højskoler - som væresteder - som produktion - som råvareforædling og som besøgsmål.

 

 

 

.