Ulf Kudsk Harbo ny spidskandidat til kommunalvalg 2013

Ulf Kudsk Harbo er 36 år og lærer på Gjerrild Bønnerup Friskole - han er født og opvokset i Norddjurs har gået på Grenå Gymnasium og bosatte sig i kommunen efter sin studietid på Århus Universitet. Han er gift med billedhugger Dorthe Kudsk Harbo og har to børn - Ulf har været aktiv i bestyrelsen for Børneby Glesborg og er tidligere medlem SF Norddjurs.

CHRISTIAN JUHL vil skabe grønne jobs -

Folk kommer ikke i job af at miste dagpengene, fastslår nye tal. Der er brug for en jobskabende indsats, mener Christian Juhl.  Christian Juhl understreger, at det er Folketinget, der har ansvaret for den nuværende situation

Kontanthjælpsreform - Mette Frederiksen parkerer flere på kontanthjælp?????

Mette Fredriksens asociale reform er godt i gang med at skabe et gråt kommunalt arbejdsmarked uden for faglig overenskomst!!! Enhedslisten Norddjurs opfordrer de røde partier og fagbevægelsen til at kæmpe for at kontanthjælpsmodtagere organiseres i a-kasse med ret til at optjene dagpenge i nyttejob og uddannelse på kontanthjælp - INGEN MÅ PARKERES - Alle skal forsikres - Socialpolitisk Forening stiller skarpt på Kontanthjælpsreformen og indkalder til konference i København 3.

Regeringens vækstplan virker ikke - ENHEDSLISTEN HAR EN PLAN B

Regeringens modeller er faldet sammen - danskerne er utrygge og sparer op - Der er brug for tryghed - Der er brug for job

Enhedslisten Norddjurs samarbejder med fagbevægelsen i kampagnen: Ret til arbejde Ret til tryghed

Flere fagforeninger er kommet ind i kampen med klare krav og underskriftindsamling - HKs tre krav er:: Uddannelse skal forlænge dagpengeperioden - Jobrotation og løntilskudsjob skal tælle som arbejde til genoptjening af dagpengerettighederne - 26 ugers arbejde skal udløse en ny dagpengeret (ikke 52 uger som i dag)