Fagforeningerne kræver handling NU!!!!! Mette F nedsætter udvalg?

 A-kasserne skal fremadrettet overtage jobformidling - samtalecirkus skal afvikles- Vi skal genoprette efter at fagforeningerne blev udrangeret af Fogh og samtalecirkus blev indført af ridefogeden - jobcentre blev reduceret til vurdering af rådighed - 

 

Verner Sand Kirk på Enhedslistens dagpengehøring: "På trods af nødløsninger står 25.000 til at falde ud i arbejdsløshed uden dagpenge og genoptjening der er tre gange så højt som i

PROTEST - medlemmer opfordrer til mistillidsvotum

"glem alt om, at det er for at hjælpe de syge og de arbejdsløse, som
Mette Frederiksen siger, når hun forærer deres penge til sine rige
venner. Mon ikke der er andre end mig, der er ved at nå en vis grænse,
når hun bedyrer det med sit forlorne bedemandsudtryk?

Nye rådighedskrav og sanktioner i Fleks og Førtidsloven vil skabe kaos i kommunerne

Onsdag d. 19. december 2012 vedtog Folketinget reformen af førtidspension og fleksjob. For stemte Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Imod stemte Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Læs Finns ordførertale fra 19. dec 2012 her

Enhedslisten går foran med reform af kontanthjælpen

Enhedslisten har foreslået Mette Frederiksen en reform af kontanthjælpen og peger på 10 områder, der må indgå i en reform.

1. Flere tilbud om ordinært arbejde på overenskomstmæssige vilkår, eller uddannelse.

2.

Bente Andersen 3F Djursland til arbejdsgiverne: "Kom nu med de JOB!!"

 

Benthe Andersen, fm 3f-Djurslands a-kasse, sagde på ELs
Arbejdsløshedsmøde 15. januar i Rønde

"Det er desværre meget svært at finde et arbejde, og der er mange om
buddet når der er et ledigt job.