Fodslag i Enhedslisten om frihed og flere ressourcer til Folkeskolerne

Mere frihed på vej til skolerne i Norddjurs To skoleforslag fra Ulf Harbo (EL) har politisk medvind. S lover at bevare skolerne, hvis der er lokal opbakning.

Ulf Harbo har lagt pres på sine kolleger i Norddjurs Kommune og Jacob Sølvhøj har gjort det i Folketinget  - Er der ved at være fodslag fra S til Ø? Vil V og DF give slip på bureaukrati, kontrol og sanktion?  Så kan vi give flere ressourcer til skolerne, mere frihed til den enkelte skole og dedikerede medarbejder- så vi igen kan skabe tryghed for lærere, elever, forældre og den lokale folkeskole.

Til opstillede kandidater i Norddjurs kommune.

Som altid op til at kommunalvalg er bla Folkeskolen et meget omdiskuteret emne.

Omdrejningspunktet for debatten er og har altid været skolelukninger og skolesammenlægninger. Afgørelserne har altid været vanskelige og med mange modsatrettede følelser. Som tidligere lærer på Auning Skole i 36 år har jeg oplevet meget på dette område.

Der er rigtig mange og vigtige områder at varetage i en kommune. Det er svært at prioritere områderne økonomisk. Alt hvad I gør møder positive og negative reaktioner. Det må være svært at skaffe stemmer, være loyal, tro mod sig selv osv.

Jeg brænder stadig for folkeskolen med alt, hvad dette indebærer. Og jeg savner meget væsentlige detaljer i debatten og i den daglige omtale af vores skoler i kommunen.

Det er vigtigt at debattere lukninger, sammenlægninger osv.

Men hvad der er endnu vigtigere er at debattere:

- Hvordan skal arbejdsmiljøet være både for elever og ansatte?

- Hvordan samarbejder kommunen med den lokale kreds af DLF?

- Hvordan forholder kommunen og politikerne sig til lov 409?

- Hvor meget ansvar vil kommunen udlægge til skolerne?

- Hvor mange ressourcekrævende ting pålægger kommunen skolerne?

-Hvordan vil kommunen løse nedgang i det faglige niveau? (En nyere ting)

Jeg kunne nævne mange andre vigtige ting.

Alle ovennævnte ting er yderst relevante for alle med tilknytning til skolen. Elever, forældre og ansatte. Ja, de er ganske enkelt hele omdrejningspunktet for trivsel, læring og resultater.

Og her mangler jeg tydelige holdninger, planer og beslutninger fra jer kommunalpolitiker.

Hvad er en god skole? Hvad skaber en god skole?

Det er I helt sikkert ikke enige om, men det er vigtigt at, I forholder jer til dette.

Og at I gør det offentligt.

Jeg mener:

Norddjurs kommune skal have en folkeskole,

- hvor de fleste trives,

- hvor alle får de bedste kompetencer med sig

- hvor forældre ikke vælger folkeskolen fra

- hvor ansatte trives,

- hvor forældre i stort omfang er tilfredse med deres børns "arbejdsplads" og transport,

- hvor folk vælger at bosætte sig, fordi kommunen har gode folkeskoler.

I opfordres til at bringe ovennævnte ting ind i debatten inden kommunalvalget. Nogle har allerede ovennævnte ting på officielle sider. Men jeg vil gerne opfordre til konkrete holdninger og tiltag.

Og jeg håber, at I fremadrettet vil arbejde mere nuanceret med folkeskolen i Norddjurs kommune. Det fortjener den.

Rigtig godt valg til jer alle.

Hilsen

Vibeke Arndt