Ulf Harbo vil styrke demokratiet i Kommunernes Landsforening

Som næstformand i KL's Børne- og kulturudvalg er Ulf Harbo rystet over, at KL-direktør Arne Eggert sammen med formand for udvalget Anna Mee Allerslev (R) offentligt melder ud, at KL vil ændre i folkeskolens formålsparagraf.

Ulf HArbo udtaler i Djurslandsposten: "der er sået alvorlig tvivl over udmeldinger fra KL. Er Kls udmeldinger demokratisk forankrede i udvalgene, eller er det udtryk for få menneskers eget friløb?

Hvis vi skal tage KL alvorligt som en organisation, der repræsenterer kommunerne, må Arne Eggert, Anne Mee Allerslev (R), Martin Damm (V) og Jacob Bundsgaard (S) korrigere fejlopfattelsen af, at deres udmeldinger kommer med et demokratisk mandat.

De har nemlig ikke haft demokratisk mandat fra Børne- og Kulturudvalget til at udtale sig om formålsparagraffen, som de har gjort.

I det hele taget er det ofte svært at få øje på KL som en demokratisk organisation. Jeg oplever meget lidt plads til forskellige holdninger i KL og jeg oplever, at man ønsker fuld enighed om mange ting bl.a. skoledagens længde. En åben og fri demokratisk dialog er præcis det modsatte af fuld enighed. Fuld enighed er ellers noget som vi normalt forbinder med såkaldte diktaturer og slyngelstater og ikke med et demokrati, som burde bygge på oplysning, gennemsigtighed og dialog.

Der er brug for, at der bliver set på arbejdsgangene i KL og for at der er gennemsigtighed og åbenhed omkring beslutningsprocesser, og hvilket oplysningsgrundlag der bliver truffet beslutninger på. Herunder også, at dagsordener gøres offentligt tilgængelige.

KL er formelt set politisk styret af kommunalpolitikere, som får vederlag for at sidde i udvalg og bestyrelsen, og derfor burde vi være underlagt offentlighedsloven og træffe beslutninger på baggrund af en åben og fri dialog på et oplyst grundlag med borgere og andre, som måtte ønske det, i stedet for at sidde i lukkede rum, eller at demokratiet bliver kuppet ved at magtfulde borgmestre med topposter i KL går sammen med direktører i KL og melder ud på vegne af hele KL uden de har demokratisk mandat til det."

 

 

Kirstine Bille SF Midtdjurs Kommune støtter i en kommentar Ulfs opfordring til større fokus på demokrati i KL

Kære Ulf!
Som medlem af KLs bestyrelse og formandskab vil jeg bare udtrykke min enighed med dig. Folkeskolens formålsparagraf har ikke været drøftet i bestyrelsen ud over, som du nævner som en bisætning i et større udspil. Jeg var også meget overrasket over den meget bastante udmelding her i sommer om behov for ændring af folkeskolens formålsparagraf. Så sent som i torsdags stillede jeg spørgsmål på formandskabsmødet om sommerens udmelding fra KL.
Jeg håber, vi sammen kan være med til at skabe større gennemsigtighed i KL.