politik læserbreve

 

Enhedslisten: Vi står bag lærerne

Enhedslisten står bag lærerne når folkeskolereformen skal implementeres.

Af Ulf Harbo (EL) , spidskandidat for Enhedslisten og lærer på Gjerrild-Bønnerup friskole

Fredag den 18. oktober 2013, 13:01

...Debat

Folkeskolen: Enhedslisten står bag lærerne når folkeskolereformen skal implementeres.

Jeg oplevede lockouten sidste forår som et overgreb på hele lærerstanden. Vi mistede en månedsløn, og vores arbejdsforhold blev kraftig forringet. Men det, der gjorde mest ondt var, at regeringen og KL løj om at forløbet var planlagt på forhånd. Det tillidsbrud, at en rød regering smadrede den danske model og kørte hen over arbejderne, var den dråbe i bægeret, der gjorde at jeg meldte mig ud af SF og ind i Enhedslisten. Enhedslisten meldte, som det eneste parti på tinge ud, at de bakkede 100 procent op om lærerne og den danske model, og de er også de eneste, der viser vilje til at ville rette op på dagpengeforringelserne. Som jeg ser det, er Enhedslisten dermed det eneste ægte arbejderparti på Kristiansborg. Til næste år kommer så folkeskolereformen, der i høj grad er finansieret af lærerne og skal implementeres af de selvsamme lærere, der i foråret mistede tilliden til regeringen. Her er det vanvittigt vigtigt, at vi giver lærerne arbejdsro og ikke laver ændringer eller analyser hen over hovedet på lærerne de næste fire år. Der skal ikke lukkes skoler eller fyres lærere for at finansiere folkeskolereformen i Norddjurs kommune. Derudover vil enhedslisten arbejde for, at vi får lavet en lokal arbejdstidsaftale i tæt dialog med lærernes tillidsrepræsentanter og fagforening. Folkeskolen, børnene og forældrene fortjener en skole med engagerede lærere. Det kræver, at lærerne har indflydelse på deres arbejdsvilkår, og at vi som politikere behandler dem anstændigt. 

 

Bror Henning (Henning Sørensen, Grenå) har sendt et læserbrev til en eller flere lokalaviser og det ser sådan ud:

FREGATTEN JYLLAND ER EN SKAMSTØTTE OVER MILITÆR STORHEDSVANVID

Det undrer mig, at det netop er den radikale kulturminister, Uffe Elbæk, der vil fratage Fregatten Jylland i Ebeltoft Havn en statsstøtte på fire millioner kroner. Dette smukke gamle skib, der som bekendt deltog i søslaget ved Helgoland den 9. maj 1864, står som en skamstøtte over den tåbelige udenrigspolitik og det militære storhedsvanvid der førte til den ulykkelige krig i 1864.
Når netop en radikal minister står for en sådan besparelsesforslag, hænger det antageligt sammen med, at Det Radikale Venstre har forladt sit oprindelige historiesyn og antimilitarisme og i dag står for en lige så skæbnesvanger udenrigs- og militærpolitik som de nationalt konservative gjorde forud for krigen i 1864, en politik der bl.a. vort lands ulykkelige deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak.
Bliver Fregatten Jylland hugget op eller flyttet til Helsingør, Vil det koste djurslandskommunerne tab af betydelige turistindtægter. Jeg vil derfor opfordre borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille (SF) til at rette henvendelse til sit parti og bede dettes landspolitikere søge at få de fire millioner kroner overflyttet fra vort samfunds kræftsvulst, militæret til Fregatten Jylland. Det er trods alt ikke længere siden, end nogle endnu husker det, at SF gik ind for afrustning.
Socialdemokratiet har også gået ind for afrustning; men så skal vi ca. 80 år tilbage i tiden. Derimod har Norddjurs Kommunes borgmester, fhv. folketingsmedlem Jan Petersen (S) i sine unge dage været militærnægter. En henvendelse fra ham til hans partifæller på Christiansborg ang. Fregatten Jylland vil måske kunne fremskaffe de fire millioner kroner?

Henning Sørensen
Forfatter, fhv. Skraldemand
Villa Pax
Irisvej 17, 8500 Grenaa
Tlf./Fax 86 32 16 79 

Pressemeddelese:

 Ulf Kudsk Harbo er 36 år og lærer på Gjerrild Bønnerup Friskole - han er født og opvokset i Norddjurs har gået på Grenå Gymnasium og bosatte sig i kommunen efter sin studietid på Århus Universitet. Han er gift med billedhugger Dorthe Kudsk Harbo og har to børn - Ulf har været aktiv i bestyrelsen for Børneby Glesborg og er tidligere medlem SF Norddjurs.

"Jeg går ind i kommunalpolitik for at gøre Norddjurs mere bæredygtig. For mig er det vigtigt at bruge og ikke misbruge resurserne i samfundet – Både de menneskelige og de naturlige. Jeg har på det personlige plan gjort mine idealer om bæredygtighed til en livsstil. Det kan lade sig gøre at spare samtidig med at vi højner kvaliteten."

Norddjurs Kommune har sparet 50 millioner, men forsømt at skabe job til de mange parkeret på kontanthjælp, samtidig er servicen for børn og ældre forringet, hjemmehjælpere, lærere og pædagoger skærer vi ned på, mens vi bruger mere end den gennemsnitlige kommune i administration. Det er misbrug af de menneskelige resurser og ikke bæredygtigt.

Vi kan blive langt mere effektive i forvaltningen, når en friskole kan administrere sig selv kan børnebyer, plejecentre og andre institutioner også – det kræver en økonomisk ramme og en ansvarlig daglig leder der hvor brugere og medarbejdere er. Norddjurs Kommune har gjort det modsatte og skåret ved borgerne og fyldt rådhusene med administration.

Vi skal betragte vores ældre som en resurse ikke en byrde. Vores vision er at Kommunens plejecentre bliver dynamo for økologisk selvforsyning og gamle håndværk - som anlægsprojekter i kommunalt privat partnerskab med garanti for lærepladser. Se til Samsø, Bornholm og Fejø hvor væksten i lokal bæredygtig produktion brander ø-erne på landsplan.

Kommunens største udfordring er at komme tilbage på sporet hvor livskvalitet og medindflydelse borger og medarbejdere er i centrum .

Ønskes: "Opprioritering af den sociale profil i kommunen.."

Danmark er et af Verdens rigeste lande. Vi har råd til at sikre, at ingen lever i fattigdom.

De "fattige" banker har allerede fået milliard-pakker, og de "stakkels forhutlede" velbjergede får fra nytår de hidtil største skattelettelser.

Regioner og kommuner udsultes. Der skæres ikke længere ind til benet – man er ved at save det over! Ingen undtagelse er Norddjurs Kommune. Nu må vi altså forlange noget mere livskvalitet og bedre social service for vores skattekroner, i stedet for at basere al politik på prestige, magt og kassetænkning.

Ustabile pasningsmuligheder for vores børn, samt mulige skolelukninger er kun med til at skabe frustrationer og utilfredshed. I Enhedslisten kan vi absolut ikke acceptere de nedprioriteringer der finder sted blandt vores udsatte borgere. Unge udviklingshæmmede bliver på det nærmeste afskåret mulighederne for både en personlig udvikling og en anstændig omsorg. En så stærkt kritisabel nedprioritering er med til at underminere et menneskes identitet. Ordentlig støtte og menneskelig kontakt skal sikre, at man ikke bliver isoleret, men derimod udfolde sig og leve det liv man allerhelst selv vil. Vi har alle krav på en værdig fremtid.

Mange har det svært med at få sin dagligdag til at hænge ordentlig sammen. Derfor virker det temmelig grotesk at man får at vide, at man som borger nu selv skal kontakte sin hjemmevejleder, som på grund af besparelser ikke længere tager på besøg på borgerens bopæl. Alle kommuner i Danmark har siden 1/1 07 årligt modtaget 700.000 kr. øremærket til støttekontaktpersonsordningen. Vi har fra Enhedslisten forespurgt Norddjurs Kommune om forvaltningen af disse midler, men svaret var noget defust: "De var lagt i samme pulje som omfatter hele området omkring bostøtte osv."

Ledigheden stiger. Der kommer flere på kontanthjælp. På Djursland er der pt. Ca. 600 unge på kontanthjælp. Enhedslisten vil gøre alt for, at disse unge mennesker ikke skal blive udsat for de beskæftigelseskonsulenter, som desværre kun er uddannet til systemdialog og magthaverbaseret pædagogik. De er nemlig ikke kvalificerede til at magte opgaver med mennesker, idet trusler og nedgørelser hører til dagens orden.

Sparesaven har også ramt vores ældre medborgere. Der er blevet mindre tid til rengøring og social kontakt. Nu skal de også spises af med måltider fra et højteknologisk centralt storkøkken. Prøv lige at smage på navnet "Djurs Mad I/S", og vupti – appetitten er pist væk. (Syv vakuumpakkede middagsretter og en robotstøvsuger, så skulle man nok kunne klare sig en uges tid). Hvor ydmygende.

For alle disse omtalte og udsatte grupper gælder en rød tråd. Det er nedværdigende og absolut ikke fair, hverken over for borgeren, dennes pårørende eller alle de ildsjæle som i det daglige arbejder med mennesker og gerne vil gøre en forskel. Fælles for udsatte er nogle væsentlige funktionstab inden for fysiske, psykiske og sociale kompetancer, samtidig med at de forskellige målgrupper har behov for forskellige tiltag. Nu trænger der ærligt talt til at komme nye boller på supper, og hverken bollerne eller suppen skal komme fra en intetsigende madfabrik.

I Enhedslisten vil vi gerne være med til at arbejde for en mere grøn og social profil. Som tingenes tilstand udvikler – eller snarere afvikler sig til, får vi aldrig sat gang i den dynamo der kan skabe nye initiativer. Vi har brug for en bæredygtig udvikling og infrastruktur, der som en magnet vil tiltrække sunde og grønne arbejdspladser.

En forudsætning for at en kommune er god at bo i, måler man ud fra hvordan man behandler og drager omsorg for sine borgere. Og det har desværre vist sig at Norddjurs Kommune ikke har været specielt heldige på den konto.

I Enhedslisten glæder vi os meget over, at størstedelen af borgerne i Norddjurs er parate til en mindre skatteforhøjelse for at undgå flere uværdige nedskæringer i den kommunale service. Det er solidaritet på højt niveau, som med at tydelighed viser at vi har lyst til at bo i en ordentlig kommune hvor vi tager vare på hinanden.

En til i hver tid siddende regering skal aldrig få lov til at nedbryde vores kommunale selvstyre. "De tror vist de passer en kæmpe flok får der er lagt i lænker" som John Mogensen skrev og sang i 1974. Det er 35 år siden. Så sandelig på tide med en hel anden og ny politisk dagsorden. Inden et par år en ny regering og statsminister.. I Enhedslisten ønsker vi at få en ny frisk og spændende kommunalbestyrelse, samt bl.a. at få den forhåbentlige snart forhenværende borgmester Torben Jensen sendt hjem til Hevring på pension.

Det kan du som vælger også være med til ved at sætte dit kryds nederst på stemmesedlen – liste Ø – tirsdag d. 17. november 09.

Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring, og stemmer imod den mindste forringelse.

Steen Nymann