Spørgsmål til Norddjurs Kommunes politik på arbejdsmarkedsområdet

ENHEDSLISTEN NORDDJURS spørger formanden for arrbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune

 

 

Kære formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune John Saabye Jensen

Ang. Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver - http://norddjurs.dk/page4655.aspx?q=udvalg

Enhedslisten Norddjurs håber du kan hjælpe med fakta vedr. nedenstående:

Millionerstatning til langtidssyge?

1. Hvor mange langtidssyge er på grund af uafklarede sagsforløb pt på kontanthjælp i Norddjurs Kommune? Og hvor mange af dem får ingen forsørgelse på grund af ægtefælleafhængighed, værdi i eget hus, egen bil eller pension? Og hvad er din politiske stilling til denne praksis?

2. Hvem har, ifølge dig ansvaret, hvis Norddjurs Kommune skal til at betale millionerstatninger til de langtidssyge, der har oplevet forhaling af deres sygesager og mistet forsørgelsesgrundlag ved at blive parkeret på kontanthjælp. Millionerstatninger som fx Helsingør Kommune i 2009 og Københavns Kommune i 2012 er blevet dømt til ved byretten?

Private aktører - dyre og dårlige eller billige og bedre?

1. Hvor mange offentlige midler bruger Norddjurs Kommunes Jobcenter årligt på samarbejde med de private aktører Markmanns i Grenå og AS3 i Allingåbro og hvad er din politiske stilling til kommunens brug af private aktører, og den profit de har af deres virksomhed på bekostning af sparsomme kommunale midler?

2. I 2008 ændrede Arbejdsmarkedsudvalget sin strategi i forhold til unge kontanthjælpsmodtagere. Har strategien virket og fået flere unge i regulere job eller har strategien skabt en rigtig god profitgivende virksomhed for Markmanns og AS3?

Citat fra møde nr. : 05/2008
Sted : Administrationsbygningen Allingåbro
Dato : 21. maj 2008
Start kl. : 14.00

"Det er forvaltningens vurdering, at indsatsområdet vedrørende jobgaranti inden for 48 timer til kontanthjælpsmodtagere bør udgå, idet de private og kommunale virksomheder i stedet har vist betydelig større interesse for at indgå aftaler om etablering af virksomhedscentre til aktivering af kontanthjælpsmodtagere."

Lønforhøjelser og besparelser?

1. Hvad har chefer og direktører i Norddjurs Kommune fået i lønforhøjelser de sidste 3 år og er disse lønforhøjelser eller evt bonusordninger afhængig af budgetbesparelser eller budgettal? Og hvis chefer og direktørers løn i Norddjurs Kommune er afhængig af budgettal, mener du så at høje cheflønninger er den rette måde at styre budgetter og besparelser på?

2. Tror du der er sammenhæng mellem besparelser i Norddjurs Kommune og stigningen af fattige børn i Norddjurs Kommune, der i en statistik for 2002-2010 ligger i den tredjedel med størst vækst af fattige sammen med kun 7 andre kommuner i Jylland?

God ledelse?
1. Hvad er din politiske mening vedr. nedlæggelsen af daglig ledelse i Norddjurs Kommunes institutioner? Er det din erfaring at daglige ledere er overflødige og hidtil ikke har udfyldt en vigtig funktion i forhold til medarbejdere og brugere? Tror du som erfaren politiker på at fjernelse af den daglige ledelse fører til mindre sygefravær?

2. Hvad er din holdning til kommunaldirektør Jesper Kaas Nielsens påstand om at det høje sygefravær i Norddjurs Kommune skyldes et ekstraordinært godt arbejdsmiljø?

Hvis du på trods af at du har det politiske ansvar for dette område ikke kender tallene eller har en mening om ovenstående, vil vi også gerne vide det og venligst bede om at blive henvist til rette vedkommende, der har denne viden og/eller en politisk holdning til ovenstående.

På forhånd tak

Mogens Overballe
Kontaktperson Enhedslisten Norddjurs

--
Mogens Overballe
Georgsmindevej 5, Tustrup
8961 Allingåbro
Tlf. 86486669/30688669