Med en naturpark kan vi sammen skabe mere natur

Læserbrev i lokalavisen 30 maj 2021

»Enhedslisten Norddjurs vil mere natur frem for gylle og gift i vores ådale og kystzoner og har derfor udpeget et område i midten af vores kommune til klima- og naturpark med solceller og 30% naturgenopretning hvor vi nu har intensivt dyrkede marker.

Men efter at have været i dialog med lokale borgere har Enhedslisten valgt at træde på bremsen, da kommunens nuværende retningslinjer ikke giver mulighed for at bruge en klima- og naturparkmodel.

En naturpark vil gøre at vi lever op til vores kommuneplans fine intentioner om at skabe større sammenhænge mellem natur som helhed i Norddjurs og de områder vi har udpeget som potentielle naturområder i kommuneplanen.

Ulf Harbo (Ø)

Ulf Harbo (Ø) foreslog derfor på Økonomiudvalgsmødet 13. april at sætte godkendelse af store solcelleanlæg på stand by.

Vi ønsker en plan for klimaparker, hvor de ansøgte arealer udnyttes til mere fredet natur, så vi kan få større værdi for lokalsamfundene og dermed skabe lokalt ejerskab og opbakning til projekterne.

Vi kan dog allerede nu arbejde målrettet for at få mere sammenhængende vild natur i Norddjurs med eller uden solceller.

Derfor foreslår Enhedslisten, at Norddjurs Kommune opkøber landbrugsjord til naturformål sammen med lokale borgere og Den Danske Naturfond med henblik på en naturpark i midten af vores kommune.

Midten af vores kommune er et landskab karakteriseret ved omfattende privat skov, drænede og intensivt dyrkede lavbundsjorde, pletter med fredet natur og en lang kyststrækning, som har brug for mere beskyttelse og naturgenopretning.

Både havplankonference om bedre havmiljø og oplevelsesøkonomi og vores kommuneplan har udpeget midten af vores kommune som et område med et meget stort potentiale for mere natur.

En naturpark vil gøre at vi lever op til vores kommuneplans fine intentioner om at skabe større sammenhænge mellem natur som helhed i Norddjurs og de områder vi har udpeget som potentielle naturområder i kommuneplanen.

En naturpark udpeget af Friluftsrådet vil på sigt give mulighed for, at vi kan få en statslig udpeget nationalpark i Norddjurs Kommune til glæde for naturen, oplevelsesturismen og vores lokalsamfund.

En Naturpark som vores vilde natur og de små landsbyer i Norddjurs fortjener.

En Naturpark, der skaber sammenhængende korridorer og levesteder for vores truede dyrearter, beskytter havmiljøet og genskaber biodiversiteten i vores vidtstrakte vådområder.

Sammen kan vi genrejse naturen i Norddjurs.«