Fra bankerot til 450 millioner i kassen

» (…) opbremsningen var for hård, og vi kunne have bremset lidt mindre op og fyret lidt færre medarbejdere og tænkt lidt mere langsigtet.

Det er vigtigt, at Norddjurs Kommune bevarer arbejdspladser, har et nogenlunde serviceniveau og ikke driver rovdrift på deres medarbejdere med for mange opgaver og for få hænder.«

»Budgetforhandlingerne står for døren, og vi har netop fået den seneste opgørelse over, hvor mange penge vi har i kassen per juni 2021.08.10

Det giver anledning til at slå fast, at Norddjurs Kommune i så høj grad som muligt bør ramme vores økonomiske målsætning om 150 millioner i kassen – hverken mere eller mindre.

Vi bør ikke spare for mange penge op, da vores allesammens penge gør mest gavn ved at blive brugt til gavn for borgerne i vores kommune.

Den seneste opgørelse giver også anledning til at skue lidt tilbage, så vi kan blive klogere på, hvordan udviklingen har været, lære af vores fejltagelser og måske forsøge at rette op på nogle af dem.

Fra juni 2019 til juni 2021 er vores gennemsnitlige kassebeholdning i Norddjurs Kommune blevet mere end tredoblet, så den nu er på 404 millioner kroner set over de sidste 12 måneder.

Ulf Harbo

Fra juni 2019 til juni 2021 er vores gennemsnitlige kassebeholdning i Norddjurs Kommune blevet mere end tredoblet, så den nu er på 404 millioner kroner set over de sidste 12 måneder.

Lige nu har vi 450 millioner i kassen, hvilket er mere end 300 millioner mere end vi havde juni 2019, hvor vi havde 140 millioner.

Det er selvfølgelig rart at have en god kassebeholdning, men det havde nu været bedre, hvis vi havde lidt færre penge i kassen og havde bremset mindre voldsomt op, da vi lavede Budget 2019.

Fra dag et under budgetforhandlingerne i efteråret 2018 forsøgte jeg at bremse mindre voldsomt op og lavede et alternativt budget for at undgå de værste besparelser og slagtningen af særligt vores skoleområde.

Det skrev jeg et udmærket læserbrev om sidste år, som kun er blevet endnu mere korrekt med den seneste yderligere voldsomme forøgning af vores kassebeholdning.

https://amtsavisen.dk/artikel/%C3%B8konomien-i-norddjurs

Hovedpointen i det læserbrev fortjener en gentagelse

» (…) opbremsningen var for hård, og vi kunne have bremset lidt mindre op og fyret lidt færre medarbejdere og tænkt lidt mere langsigtet.

Det er vigtigt, at Norddjurs Kommune bevarer arbejdspladser, har et nogenlunde serviceniveau og ikke driver rovdrift på deres medarbejdere med for mange opgaver og for få hænder.«

Nedenfor kan ses opgørelsen over vores likviditet per juni 2019, juni 2020 og juni 2021.

Aktuelle gennemsnitlige likviditet ved udgangen af juni 2019:

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen for perioden 1/7 2018 – 30/6 2019 udgør 129,3 mio. kr. svarende til cirka 3.432 kr. per indbygger.

Den aktuelle gennemsnitlige likviditet ved udgangen af juni 2020:

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning for de seneste 12 måneder udgør 237,0 mio. kr. svarende til cirka 6.391 kr. per indbygger.

Likviditetsoversigt per 30. juni 2021 for Norddjurs Kommune:

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning for de seneste 12 måneder1 udgør 404,6 mio. kr. svarende til cirka 10.951 kr. per indbygger.«