Solceller er WIN-WIN for biodiversitet og lokalsamfund

Læserbrev af bestyrelsen i Enhedslisten Norddjurs:

“Hvem elsker ikke synet af en bølgende kornmark?

Det gør vi alle da det er et smukt syn, men hvad med en majsmark er den ligeså køn som korn?

De store marker med kun en afgrøde er sammen med brugen af sprøjtegifte desværre skyld i, at biodiversiteten de seneste årtier er blevet voldsomt minimeret.

I takt med den øgede bevidsthed om de skadelige virkninger af monokultur og sprøjtegifte bliver vores intensive landbrug stadig mindre kønt at se på.

De flyvende insekter har mistet mere end 76 procent af deres biomasse på bare 27 år.

Arter uddør på stribe, og her i Danmark er 389 arter gået tabt siden 2010.

Sidste år kom der er rapport fra ”FNs naturpanel IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) – den til dato mest omfattende og veldokumenterede rapport, som undersøger effekterne af menneskelig udnyttelse af klodens natur.

Rapporten fastslår og advarer om, at vi er i gang med den sjette masseudryddelse af arter – denne gang menneskeskabt. Det vil få enorme konsekvenser for både natur, dyr og mennesker, hvis ikke vi handler nu.

Så det er ganske alvorligt, at vi med monokultur fortrinsvis til kødproduktion er godt i gang med at udrydde de fleste arter på vores klode.

Her er Norddjurs ganske godt med vores areal, der er privatejet, hvor der dyrkes intensiv helt ud til klinter og ned i ådale.

I dag ser vi også, hvordan skovbryn med mere end 100 år gamle egetræer ryddes på en dag og al biodiversitet fjernes og ikke en gren bliver ladt tilbage.

Tænk på det mylder af liv opbygget gennem mere end 100 år, der med et slag er væk.

For 20 års siden havde en topkapper nænsomt fjernet de grene der generede vejen og resten af træet var blevet stående, men sådan er det desværre ikke mere.

Niels Basballe (S) har skrevet om solceller, hvor han spurgte, om vi virkelig skal plastre vores kommune til med solceller, og borgere i Ålsrode spørger om, hvordan det kan være, at den/de, der i sin tid stod bag protesten mod kæmpevindmøllerne på næsten samme lokalitet, nu selv vil opføre store solcelleanlæg?

I Enhedslisten var vi kraftige modstandere af kæmpevindmøller mindre end 2 km fra bebyggelse, og det var vi først og fremmest p.g.a. de mange undersøgelser og historier om, hvordan lavfrekvent støj fra møllerne ødelægger folks nattesøvn og helbred og påvirker dyrelivet negativt.

Solceller ødelægger ikke nogens helbred og gør underværker for biodiversiteten, da alverdens planter, dyr og insekter kan få lov til at leve sammen med solcellerne, og de får der bliver brugt til afgræsning de næste 30 år.

Vi har vedtaget en biodiversitetspolitik i Norddjurs Kommune, og som Ulf Harbo (Ø) sagde til det møde, så er Solceller en WinWin, da man både får grøn energi og øget biodiversitet på samme tid.

Angående vores lokale landskabsoplevelser og værdier er det væsentligt, at vi bevarer og beskytter skovbryn, rekreative stiforløb for cyklister og vandrefolket, kronvildtets bevægelsesfrihed og de udsigtslinier, der beriger øjet.

Vi skal være opmærksomme på, at de levende hegn der omkranser solcelleanlæg har et mosaiklignende præg, der befordrer den biodiversitet vi ved trives, hvor lysåbne pletter møder træernes skygge.

Så kan det være, at vi med tiden hellere kigger ud over solcellemarker med et rigt fugle og dyreliv, insektliv, flagrende sommerfugle og afvekslende skovbryn, end på majsmarker uden et fuglefløjt i vores baghave.

Solceller er gode for miljøet, mens majs- og kornmarker er energitung monokultur, der både belaster vandmiljø, udrydder dyr og planter, belaster vores veje og ofte lugter af gylle.

Så i Enhedslisten siger vi ja tak til solceller, grøn energi og flere blomster og bier under hensyn til lokale naturoplevelser og gerne med fokus på at skabe flere og rigere naturoplevelser i baghaven, selv om vi sagde nej tak til kæmpemøller tæt på beboelse.

https://redorangutangen.dk/blog/2019/05/31/fn-klodens-plante-og-dyreliv-uddoer-med-uhoert-hast/

https://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-07-02/-Debat-Skal-vi-virkelig-plastre-vores-sk%C3%B8nne-kommune-til-med-solceller-7494353.html

https://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2020-07-14/-Debat-Glem-os-ikke-Norddjurs-7499529.html

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/er-det-et-problem-arter-uddoer-hvis-vi-alligevel-ikke-bruger-naturen

FAKTA

Enhedslisten Norddjurs bestyrelse:

  • Steen Nymann (Kasserer)
  • Lone Bording Jensen (Hjemmesideansvarlig og mødeleder)
  • Else-Marie Brøndum
  • Mogens Overballe
  • Ulf Harbo Glesborg
  • Birgitte Poulsen
  • Kis Bøggild Nielsen