Enhedslisten Norddjurs opfordrer kommunalbestyrelsen til at bakke op om vores syriske familier

Enhedslisten Norddjurs opfordrer på kommunalbestyrelsesmødet den 20 april alle partier i Norddjurs til at bakke op om at borgmester Jan Petersen på vegne af kommunalbestyrelsen sender en appel til Mattias Tesfaye, om at Danmark skal stoppe med at inddrage syrernes opholdstilladelser, fordi de risikerer at komme hjem til forfølgelse og tortur.

I februar 2021 har både Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp åbent appelleret til Mattias Tesfaye, om at Danmark skal stoppe med at inddrage syrernes opholdstilladelser, fordi de risikerer at komme hjem til forfølgelse og tortur og senest har den socialdemokratiske borgmester i Svendborg sendt et bekymringsbrev til ministeren, hvor der bl.a. står at;

” – Vores parti hviler på værdier som solidaritet, humanisme og omsorg for de dårligst stillede. Disse værdier, mener vi høj grad, også skal være funderet i vores behandling af de flygtninge, der kommer til vores land, står der blandt andet i brevet.”

I hele Danmark rammes vores børns klassekammerater og flere syriske familier bliver sandsynligvis snart mødt med kravet om at rejse hjem til et regime, der er kendt for overgreb mod sin egen befolkning.

Der er mange af vores syriske borgere, både børn og voksne i Norddjurs, som går rundt og er bange.

At leve i usikkerhed ødelægger dagligdagen og ødelægger helbredet.

Det er allerede flere år siden vores syriske familier flygtede fra deres land, som nu ligger i ruiner, rigtigt mange har ikke længere tilknytning til deres hjemby.

Der er hverken skole, arbejde, et sted at bo eller en mulighed for at forsørge sin familie.

Hvis de er direkte forfulgt og har asyl efter paragraf 7.1. kan de ikke sendes hjem, men dem på 7.2 og 7.3 som netop er mange af vores unge under uddannelse bliver udvist, selv om sandheden er at Assads regime også går efter dem som er i familie med de personer, som er direkte forfulgt!

De unge risikerer fængsel og tortur så snart de er tilbage.

Det er unge, som Norddjurs Kommune har investeret i at hjælpe med at lære dansk, få en praktikplads, et arbejde, en uddannelse, en tryghed og et håb om en fremtid.

Nu står de over for at få inddraget deres opholdstilladelse og enten rejse hjem til Assad, bo på udrejsecenter på ubestemt tid eller flygte til et andet europæisk land, hvad mange desværre må gøre i øjeblikket.

Allerede i 2019 rejste flere familier fra Norddjurs for at prøve at finde håb i et andet land. Fx England, hvor det er muligt at gå i skole og arbejde, selv om man ikke har opholdstilladelse.

De mennesker som ikke kan rejse hjem, men bliver udvist af Danmark og havner på udrejsecentre vil hurtigt sygne hen fordi de intet må lave.

 

At tvinge syriske flygtninge hjem til Assad ødelægger menneskers liv.

 

Vi håber, at vores borgmester på vegne af kommunalbestyrelsen vil sende en appel til den ansvarlige minister om at stoppe med at inddrage syrernes opholdstilladelser og fx spørge til, hvordan det kan være, at danske myndigheder kommer frem til en sikkerhedsvurdering, der strider imod EU’s, FN’s, USA’s og utallige NGO’ers anbefalinger?

 

Vi håber, at vi kan bruge vores fælles stemme til at kræve en ordenligt og saglig sagsbehandling for flygtninge fra Syrien som er bosat i Norddjurs Kommune, så de kan passe deres skole, arbejde og uddannelse, og have et liv i håb om fremtiden, indtil der rent faktisk er sikkert i Syrien.

På vegne af Enhedslisten Norddjurs

Laila Charlotte Jensen pensioneret sygeplejerske, aktiv frivillig i Nydansker Netværk Norddjurs og medlem af styregruppen i Café Grenå.

Inky Remy Sproglærer og medlem af Integrations dialog forum og aktiv frivillig i Nydansker Netværk Norddjurs

Vores kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo har bedt om at nedenstående uddybede appel bliver optaget på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 20 april;

Kære Jan Petersen, Socialdemokratisk Borgmester i Norddjurs Kommune.

Vi beder dig indtrængende om at læse og tage stilling til nedenstående skrivelse og opfordring til på vegne af kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune at skrive til udlændinge- og integrations minister Mattias Tesfaye og folketingets udlændinge- og integrationsudvalget for at få stoppet den humanitære katastrofe vi risikerer for Syriske flygtninge i Norddjurs kommune, som risikerer at blive sendt hjem til et uhyrligt regime eller blive interneret i udrejsecentre på ubestemt tid;

Vi appellerer til at syriske flygtninge ikke sendes tilbage til Syrien endnu.

Flygtningenævnets koordinationsudvalg ændrede i februar 2019 deres vurdering af sikkerhedsforholdene i Syrien, hvorefter Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye bad myndighederne om at fremskynde og genvurdere sager om syrere med tilknytning til Damaskus og omegn. Siden har stadig flere syrere fået inddraget eller nægtet en fornyet opholdstilladelse i Danmark. Når syrerne har fået afslag ved først Udlændingestyrelsen og siden i Flygtningenævnet er deres sag afgjort, og de skal enten rejse ”frivilligt” tilbage til Syrien med økonomisk støtte fra Danmark eller blive interneret i udrejsecentre på ubestemt tid.

Men problemet er, at der ikke er sikkert. ”Landerapporten fra Syrien”, som bl.a. var anledning til myndighedernes revurdering af sikkerhedssituationen i Syrien beskriver godt nok, at der ikke er kamphandlinger eller kun få i de regeringskontrollerede områder ( disse bomber kan jo også ramme forkert!! Og civile vil blive dræbt). Men adskillige rapporter beskriver, at det ikke er borgerkrigen, men regimet, som er problemet. I den nyeste FN-rapport fra marts 2021 står der:

“Regeringen har vilkårligt arresteret og tilbageholdt enkeltpersoner og begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med frihedsberøvelse.” (stk.83)

”Der er rimeligt belæg for at tro, at regeringen har fortsat med at udføre udbredte og systematiske angreb mod civilbefolkningen (…) herunder forbrydelser mod menneskeheden som mord, udryddelse, fængsling, tvungen forsvinding, seksuel vold og tortur, samt andre umenneskelige handlinger.”(stk.84)

EU-parlamentet har vedtaget en resolution i marts 2021, der peger direkte mod Danmark:

I februar 2021 har både Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp åbent appelleret til Mattias Tesfaye, om at Danmark skal stoppe med at inddrage syrernes opholdstilladelser, fordi de risikerer at komme hjem til forfølgelse og tortur.

I hele Danmark er det ikke bare vores børns klassekammerater, der bliver ramt, men flere familier bliver sandsynligvis snart mødt med kravet om at rejse hjem til et regime, der er kendt for overgreb mod sin egen befolkning. Der er også mange borgere, både børn og voksne i Norddjurs, som går rundt og er bange. At leve i usikkerhed og midlertidighed ødelægger dagligdagen og kan også ødelægge deres helbred.

Det er allerede flere år siden de flygtede fra deres land, som nu ligger i ruiner, rigtigt mange har ikke længere tilknytning til deres hjemby, der er hverken skole, arbejde, et sted at bo eller en mulighed for at forsørge sin familie. Hvis de er direkte forfulgt og har asyl efter paragraf 7.1.  kan de ikke sendes hjem, men dem på 7.2 og 7.3 (rigtigt mange unge under uddannelse) de bliver udvist, selv om sandheden er at Assads regime også går efter dem som er i familie med de personer, som er direkte forfulgt! De risikerer fængsel og tortur så snart de er tilbage.

Borgere, som Norddjurs Kommune har investeret i at hjælpe med at lære dansk, få en praktikplads, et arbejde, en uddannelse, en tryghed og et håb om en fremtid. Nu skal de så enten rejse hjem til Assad, bo på udrejsecenter på ubestemt tid eller flygte til et andet europæisk land, hvad mange gør i øjeblikket.

Allerede i 2019 rejste flere familier fra Norddjurs for at prøve at finde håb i et andet land. Fx England, hvor du kan gå i skole og arbejde, selv om du ikke har opholdstilladelse, og alt behøver ikke være spildt. De mennesker som ikke kan rejse hjem, men bliver udvist af Danmark og havner på udrejsecentre vil sygne hurtigt hen og risikere at få ødelagt deres liv fordi mister deres håb og på ubestemt tid fastholdes i en umulig situation.

Vi håber, at du som Borgmester trods forskellige holdninger til den førte udlændingepolitik, vil sende en skrivelse til den ansvarlige minister og udlændinge- og integrationsudvalget på vegne af kommunalbestyrelsen og spørge til, hvordan det kan være, at danske myndigheder kommer frem til en sikkerhedsvurdering, der strider imod EU’s, FN’s, USA’s og utallige NGO’ers anbefalinger. og bede dem om at rejse spørgsmålet overfor ministeren.

Vi håber, at vi sammen i Norddjurs kommune vil bruge vores stemme til at kræve en ordenligt og saglig sagsbehandling for flygtninge fra Syrien som er bosat i Norddjurs Kommune , så de kan passe deres skole, arbejde og uddannelse, og have et liv i håb om fremtiden, indtil der rent faktisk er sikkert i Syrien.

Venlig Hilsen på vegne af Enhedslisten Norddjurs

Laila Charlotte Jensen pensioneret sygeplejerske, aktiv frivillig i Nydansker Netværk Norddjurs og medlem af styregruppen i Café Grenå.

Inky Remy Sproglærer og medlem af Integrations dialog forum og aktiv frivillig i Nydansker Netværk Norddjurs

Relevant materiale:

”Landerapport fra Syrien” (også kaldet US-rapporten), som er anledningen til, at Udlændingestyrelsens koordinationsudvalg ændrede sin vurdering af sikkerheden i Syrien:

FN-rapport, marts 2021: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Pages/ListReports.aspx

Rapport fra 2020 fra SNHR (Syrien Network for Humans Rights): https://sn4hr.org/blog/2021/01/26/55886/?fbclid=IwAR3pwC3npjcmIu9FeI9KbXKd2OMUJZBtNtiaJ-nQQcmVgsSfyuf-CEx72Tg

Amnestys Advarsel og åbne brev, januar 2021: https://amnesty.dk/amnesty-advarer-danmark-send-ikke-syrere-retur-til-damaskus/?fbclid=IwAR0YGF4Y5NqUBGliVBLGFz0yXxi2sgp05Vaa-swd6y8k3zKu86zBVIKv9Z4

Pressemeddelelser fra Dansk Flygtningehjælp, februar 2021: https://drc.ngo/da/om-os/presse/pressemeddelelser/2021/2/danmark-skal-ikke-sende-flygtninge-tilbage-til-syrien-som-forholdene-er-nu/?fbclid=IwAR1kuy8eMTgBlyQbO5s7z5O41uWdH-TiEoS2qmqQ1RwAo39KXQctmBxBI-E

Angående syrernes påståede ferierejser – her er ministerens svar til Martin Henriksen og DF:

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/uui/spm/388/svar/1562046/2024116/index.htm

” Udlændingestyrelsen har pr. 24. februar 2019 kontrolleret 596 ansøgninger

om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser i forbindelse med stik-

prøvekontrol med henblik på at afdække eventuelle sager om flygtninges rej-

ser til hjemlandet. I 591 af de kontrollerede sager har der ikke været grundlag

for at nægte at forlænge opholdstilladelse på baggrund af en flygtnings rejser

til hjemlandet eller på andet grundlag.

1 af de resterende 5 sager er afsluttet uden afgørelse, da den pågældende er

udrejst af Danmark, og der er truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af

opholdstilladelsen i 4 sager. I 3 af de 4 sager er der truffet afgørelse om næg-

telse af forlængelse af opholdstilladelsen på baggrund af ændrede forhold, og

i 1 af de 4 sager er der truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af op-

holdstilladelsen på baggrund af svig. Ingen af afgørelserne i de 5 sager er så-

ledes truffet under henvisning til en rejse foretaget til hjemlandet.”

Jeppe Kofoeds tale, 30. juni 2020: https://twitter.com/DanishMFA/status/1277928685128089605?s=20&fbclid=IwAR1fpONH8m2eE2NqFjDw-Y7wskxtrMGaYpYQaHc8tEjWkDeTGvmiYs80SQo)

 

FN-rapport, marts 2021: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session46/Pages/ListReports.aspx

Rapport fra 2020 fra SNHR (Syrien Network for Humans Rights): https://sn4hr.org/blog/2021/01/26/55886/?fbclid=IwAR3pwC3npjcmIu9FeI9KbXKd2OMUJZBtNtiaJ-nQQcmVgsSfyuf-CEx72Tg

Amnestys Advarsel og åbne brev, januar 2021: https://amnesty.dk/amnesty-advarer-danmark-send-ikke-syrere-retur-til-damaskus/?fbclid=IwAR0YGF4Y5NqUBGliVBLGFz0yXxi2sgp05Vaa-swd6y8k3zKu86zBVIKv9Z4

Pressemeddelelser fra Dansk Flygtningehjælp, februar 2021: https://drc.ngo/da/om-os/presse/pressemeddelelser/2021/2/danmark-skal-ikke-sende-flygtninge-tilbage-til-syrien-som-forholdene-er-nu/?fbclid=IwAR1kuy8eMTgBlyQbO5s7z5O41uWdH-TiEoS2qmqQ1RwAo39KXQctmBxBI-E

Angående syrernes påståede ferierejser – her er ministerens svar til Martin Henriksen og DF:

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/uui/spm/388/svar/1562046/2024116/index.htm

” Udlændingestyrelsen har pr. 24. februar 2019 kontrolleret 596 ansøgninger

om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser i forbindelse med stik-

prøvekontrol med henblik på at afdække eventuelle sager om flygtninges rej-

ser til hjemlandet. I 591 af de kontrollerede sager har der ikke været grundlag

for at nægte at forlænge opholdstilladelse på baggrund af en flygtnings rejser

til hjemlandet eller på andet grundlag.

1 af de resterende 5 sager er afsluttet uden afgørelse, da den pågældende er

udrejst af Danmark, og der er truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af

opholdstilladelsen i 4 sager. I 3 af de 4 sager er der truffet afgørelse om næg-

telse af forlængelse af opholdstilladelsen på baggrund af ændrede forhold, og

i 1 af de 4 sager er der truffet afgørelse om nægtelse af forlængelse af op-

holdstilladelsen på baggrund af svig. Ingen af afgørelserne i de 5 sager er så-

ledes truffet under henvisning til en rejse foretaget til hjemlandet.”

Jeppe Kofoeds tale, 30. juni 2020: https://twitter.com/DanishMFA/status/1277928685128089605?s=20&fbclid=IwAR1fpONH8m2eE2NqFjDw-Y7wskxtrMGaYpYQaHc8tEjWkDeTGvmiYs80SQo)